CollectionView.ClearPendingChanges Metoda

Definice

Vymaže nezpracované změny v kolekci.

protected:
 void ClearPendingChanges();
protected void ClearPendingChanges ();
member this.ClearPendingChanges : unit -> unit
Protected Sub ClearPendingChanges ()

Platí pro