CollectionView.Comparer Vlastnost

Definice

Vrátí objekt, který lze použít k porovnání položek v zobrazení.Returns an object that you can use to compare items in the view.

public:
 virtual property System::Collections::IComparer ^ Comparer { System::Collections::IComparer ^ get(); };
public virtual System.Collections.IComparer Comparer { get; }
member this.Comparer : System.Collections.IComparer
Public Overridable ReadOnly Property Comparer As IComparer

Hodnota vlastnosti

IComparer

IComparerObjekt, který lze použít k porovnání položek v zobrazení.An IComparer object that you can use to compare items in the view.

Platí pro