CollectionView.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí objekt, který lze použít k vytvoření výčtu položek v zobrazení.Returns an object that you can use to enumerate the items in the view.

protected:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
protected virtual System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Protected Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator

Návraty

IEnumerator

IEnumeratorObjekt, který lze použít k vytvoření výčtu položek v zobrazení.An IEnumerator object that you can use to enumerate the items in the view.

Platí pro