DataSourceProvider.ISupportInitialize.EndInit Metoda

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určená k použití přímo z vašeho kódu.

 virtual void System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit() = System::ComponentModel::ISupportInitialize::EndInit;
void ISupportInitialize.EndInit ();
abstract member System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
Sub EndInit () Implements ISupportInitialize.EndInit

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v DataSourceProvider případě, že je instance přetypována do ISupportInitialize rozhraní.

Platí pro