XmlDataProvider.ShouldSerializeXmlSerializer Metoda

Definice

Určuje, zda XmlSerializer má být vlastnost zachována.

public:
 bool ShouldSerializeXmlSerializer();
public bool ShouldSerializeXmlSerializer ();
member this.ShouldSerializeXmlSerializer : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeXmlSerializer () As Boolean

Návraty

Boolean

true pokud se hodnota vlastnosti změnila z výchozí hodnoty; falsev opačném případě .

Poznámky

Tato ShouldSerialize metoda je poskytována, protože XmlSerializer vlastnost nemá jednoduchou výchozí hodnotu. Tato metoda označuje, zda se vlastnost změnila z výchozí hodnoty. Tuto metodu obvykle vyvoláte, pokud vyvíjíte návrháře pro XmlDataProvider vlastní kontrolu zahrnující XmlDataProvider.

Platí pro