XmlNamespaceMapping.ISupportInitialize.EndInit Metoda

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určena k použití přímo z vašeho kódu.

 virtual void System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit() = System::ComponentModel::ISupportInitialize::EndInit;
void ISupportInitialize.EndInit ();
abstract member System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
Sub EndInit () Implements ISupportInitialize.EndInit

Implementuje

Platí pro