TableRowGroupCollection.IEnumerable<TableRowGroup>.GetEnumerator Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetEnumerator() .For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Documents::TableRowGroup ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Documents.TableRowGroup>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Documents::TableRowGroup ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Documents.TableRowGroup> IEnumerable<TableRowGroup>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Documents.TableRowGroup>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Documents.TableRowGroup>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Documents.TableRowGroup>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Documents.TableRowGroup>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TableRowGroup) Implements IEnumerable(Of TableRowGroup).GetEnumerator

Návraty

IEnumerator<TableRowGroup>

Objekt, IEnumerator<T> který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že TableRowGroupCollection je instance přetypování na IEnumerable<T> rozhraní.It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Platí pro