Control.ControlCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je tento objekt kolekce určen jen pro čtení.Gets a value that indicates whether this collection object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Pokud je aktuální instance jen pro čtení; v opačném případě . if the current instance is read-only; otherwise, .

Implementuje

Platí pro