DataGridViewColumnEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která bude zpracovávat události související s sloupci DataGridView .Represents the method that will handle column-related events of a DataGridView.

public delegate void DataGridViewColumnEventHandler(System::Object ^ sender, DataGridViewColumnEventArgs ^ e);
public delegate void DataGridViewColumnEventHandler(object sender, DataGridViewColumnEventArgs e);
type DataGridViewColumnEventHandler = delegate of obj * DataGridViewColumnEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DataGridViewColumnEventHandler(sender As Object, e As DataGridViewColumnEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
DataGridViewColumnEventArgs

Obsahující DataGridViewColumnEventArgs data události.A DataGridViewColumnEventArgs that contains the event data.

Poznámky

DataGridViewColumnEventArgs poskytuje data pro následující DataGridView události:DataGridViewColumnEventArgs provides data for the following DataGridView events:

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také