PropertyTranslator Delegát

Definice

Poskytuje funkci překladu pro namapovanou vlastnost hostitelského ovládacího prvku.Provides a translation function for a mapped property of the host control.

public delegate void PropertyTranslator(System::Object ^ host, System::String ^ propertyName, System::Object ^ value);
public delegate void PropertyTranslator(object host, string propertyName, object value);
type PropertyTranslator = delegate of obj * string * obj -> unit
Public Delegate Sub PropertyTranslator(host As Object, propertyName As String, value As Object)

Parametry

host
Object

Hostitelský ovládací prvek, jehož vlastnost je mapován.The host control whose property is being mapped. Řízení hostitele je buď WindowsFormsHost nebo ElementHost .The host control is either a WindowsFormsHost or an ElementHost.

propertyName
String

Název přeložené vlastnosti.The name of the property being translated.

value
Object

Nová hodnota vlastnosti.The new value of the property.

Poznámky

PropertyTranslatorDelegát používá PropertyMap třída k implementaci mapování vlastností mezi model Windows Forms a WPF.The PropertyTranslator delegate is used by the PropertyMap class to implement property mapping between Windows Forms and WPF. Další informace najdete v tématu mapování vlastností model Windows Forms a WPF.For more information, see Windows Forms and WPF Property Mapping.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také