VisualStyleElement.ProgressBar Třída

Definice

Obsahuje třídy, které poskytují VisualStyleElement objekty pro části ovládacího prvku indikátor průběhu.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the progress bar control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ProgressBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ProgressBar
type VisualStyleElement.ProgressBar = class
Public Class VisualStyleElement.ProgressBar
Dědičnost
VisualStyleElement.ProgressBar

Poznámky

VisualStyleElement.ProgressBarTřída poskytuje základ, ve kterém jsou definovány následující třídy:The VisualStyleElement.ProgressBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Každá z těchto tříd poskytuje jednu nebo více vlastností, které vracejí VisualStyleElement pro každý stav části indikátoru průběhu určenou názvem třídy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the progress bar part specified by the class name.

Platí pro

Viz také