DrawingAttributesReplacedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává DefaultDrawingAttributesReplaced událost InkCanvas .Represents the method that handles the DefaultDrawingAttributesReplaced event of an InkCanvas.

public delegate void DrawingAttributesReplacedEventHandler(System::Object ^ sender, DrawingAttributesReplacedEventArgs ^ e);
public delegate void DrawingAttributesReplacedEventHandler(object sender, DrawingAttributesReplacedEventArgs e);
type DrawingAttributesReplacedEventHandler = delegate of obj * DrawingAttributesReplacedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DrawingAttributesReplacedEventHandler(sender As Object, e As DrawingAttributesReplacedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro