InputEventArgs.Timestamp Vlastnost

Definice

Získá čas, kdy k této události došlo.Gets the time when this event occurred.

public:
 property int Timestamp { int get(); };
public int Timestamp { get; }
member this.Timestamp : int
Public ReadOnly Property Timestamp As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet milisekund, které uplynuly od posledního restartování.The number of milliseconds that have elapsed since the last reboot. Po přibližně 24,9 dnech tato hodnota dosáhne MaxValue a restartuje na (negativní) MinValue .After about 24.9 days this value reaches MaxValue and restarts at (the negative) MinValue.

Platí pro