Keyboard.RemovePreviewKeyUpHandler(DependencyObject, KeyEventHandler) Metoda

Definice

Odebere obslužnou rutinu pro PreviewKeyUp připojenou událost.Removes a handler for the PreviewKeyUp attached event.

public:
 static void RemovePreviewKeyUpHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Input::KeyEventHandler ^ handler);
public static void RemovePreviewKeyUpHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Input.KeyEventHandler handler);
static member RemovePreviewKeyUpHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Input.KeyEventHandler -> unit
Public Shared Sub RemovePreviewKeyUpHandler (element As DependencyObject, handler As KeyEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

UIElementNebo ContentElement , který naslouchá této události.The UIElement or ContentElement that listens to this event.

handler
KeyEventHandler

Obslužná rutina události, která se má odebratThe event handler to be removed.

Poznámky

Tato metoda poskytuje připojeným přístupovým vlastnostem vlastnosti pro přístup kódu k Keyboard.PreviewKeyUp připojené události.This method provides attached property accessors for code access to the Keyboard.PreviewKeyUp attached event.

Platí pro