Int32Rect.Empty Vlastnost

Definice

Získá prázdný obdélník, speciální hodnotu, která představuje obdélník bez pozice nebo oblasti.Gets the empty rectangle, a special value that represents a rectangle with no position or area.

public:
 static property System::Windows::Int32Rect Empty { System::Windows::Int32Rect get(); };
public static System.Windows.Int32Rect Empty { get; }
member this.Empty : System.Windows.Int32Rect
Public Shared ReadOnly Property Empty As Int32Rect

Hodnota vlastnosti

Prázdný obdélník bez umístění nebo oblastiAn empty rectangle with no position or area.

Poznámky

Tato vlastnost je stejná jako volání konstruktoru pomocí 0 pro všechny hodnoty parametrů.This property is the same as calling the constructor using 0 for all parameter values.

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Empty" />  

Hodnoty XAMLXAML Values

propertyproperty
Vlastnost, která přijímá hodnotu Int32Rect.A property that accepts a Int32Rect value.

Platí pro