Int32Rect.Height Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výšku obdélníku.Gets or sets the height of the rectangle.

public:
 property int Height { int get(); void set(int value); };
public int Height { get; set; }
member this.Height : int with get, set
Public Property Height As Integer

Hodnota vlastnosti

Výška obdélníkuThe height of the rectangle. Výchozí hodnota je 0.The default value is 0.

Platí pro