Int32Rect.IsEmpty Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda je obdélník prázdný.Gets a value indicating whether the rectangle is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je obdélník prázdný; v opačném případě. falsetrue if the rectangle is empty; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default value is true.

Platí pro