Int32Rect.Parse(String) Metoda

Definice

Vytvoří strukturu ze zadané String reprezentace. Int32RectCreates an Int32Rect structure from the specified String representation.

public:
 static System::Windows::Int32Rect Parse(System::String ^ source);
public static System.Windows.Int32Rect Parse (string source);
static member Parse : string -> System.Windows.Int32Rect
Public Shared Function Parse (source As String) As Int32Rect

Parametry

source
String

Řetězcové vyjádření Int32Rect.A string representation of an Int32Rect.

Návraty

Ekvivalentní Int32Rect struktura.The equivalent Int32Rect structure.

Platí pro