Int32Rect.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Zformátuje hodnotu aktuální instance pomocí zadaného formátu.Formats the value of the current instance using the specified format.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Formát, který se má použít.The format to use.

provider
IFormatProvider

Poskytovatel, který se má použít k formátování hodnotyThe provider to use to format the value

Návraty

Hodnota aktuální instance v zadaném formátu.The value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, Int32Rect že je instance přetypování IFormattable na rozhraní.It can be used only when the Int32Rect instance is cast to an IFormattable interface.

Platí pro