Clock.CurrentTimeInvalidated Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že se toto hodiny CurrentTime stane neplatným.

public:
 event EventHandler ^ CurrentTimeInvalidated;
public event EventHandler CurrentTimeInvalidated;
member this.CurrentTimeInvalidated : EventHandler 
Public Custom Event CurrentTimeInvalidated As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

Hodiny CurrentTime se po průběhu hodin stávají neplatnými. Následující interaktivní operace také aktivují událost CurrentTimeInvalidated: Begin , SkipToFill , Seek , SeekAlignedToLastTick a Stop .

Platí pro