Point3DAnimationUsingKeyFrames.GetNaturalDurationCore(Clock) Metoda

Definice

Zadejte vlastní přirozené, Duration Pokud Duration je vlastnost nastavena na Automatic .Provide a custom natural Duration when the Duration property is set to Automatic.

protected:
 override System::Windows::Duration GetNaturalDurationCore(System::Windows::Media::Animation::Clock ^ clock);
protected override sealed System.Windows.Duration GetNaturalDurationCore (System.Windows.Media.Animation.Clock clock);
override this.GetNaturalDurationCore : System.Windows.Media.Animation.Clock -> System.Windows.Duration
Protected Overrides NotOverridable Function GetNaturalDurationCore (clock As Clock) As Duration

Parametry

clock
Clock

ClockJejichž přirozené trvání je žádoucí.The Clock whose natural duration is desired.

Návraty

Duration

Pokud je posledním klíčovým snímkem této animace KeyTime , pak se tato hodnota použije jako NaturalDuration . v opačném případě bude jedna sekunda.If the last key frame of this animation is a KeyTime, then this value is used as the NaturalDuration; otherwise it will be one second.

Platí pro

Viz také