Timeline.Completed Událost

Definice

Nastane, když tato časová osa dokončí přehrávání: už nebude zadávat aktivní období.

public:
 event EventHandler ^ Completed;
public event EventHandler Completed;
member this.Completed : EventHandler 
Public Custom Event Completed As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Příklady

V následujícím příkladu Storyboard se dva objekty používají k vytvoření přechodu animace mezi dvěma obrázky uloženými pomocí ImageSource objektů a zobrazení pomocí Image ovládacího prvku. Jedna storyboard zmenší ovládací prvek obrázku, dokud zmizí. Po dokončení se starý ImageSource prohodí s druhou ImageSourcea druhá storyboard, která rozbalí ovládací prvek obrázku, dokud nebude znovu v plné velikosti.

<!-- TimelineCompletedExample.xaml 
   This example creates an animated transition between
   two images. When the user clicks the Start Transition button,
   a storyboard shrinks an image until it disappears. 
   The Completed event is used to notify the class when this
   storyboard has completed. The code behind file handles
   this event by swapping the image and making it visible again.
-->
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.TimelineCompletedExample"
 WindowTitle="Timeline Completed Example"
 Loaded="exampleLoaded">
 <Page.Resources>

  <!-- A simple picture of a rectangle. -->
  <DrawingImage x:Key="RectangleDrawingImage">
   <DrawingImage.Drawing>
    <DrawingGroup>
     <GeometryDrawing Brush="White">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="0,0,100,100" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
     <GeometryDrawing Brush="Orange">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="25,25,50,50" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
    </DrawingGroup>
   </DrawingImage.Drawing>
  </DrawingImage>

  <!-- A simple picture of a cirlce. -->
  <DrawingImage x:Key="CircleDrawingImage">
   <DrawingImage.Drawing>
    <DrawingGroup>
     <GeometryDrawing Brush="White">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="0,0,100,100" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
     <GeometryDrawing>
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="25" RadiusY="25" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
      <GeometryDrawing.Brush>
       <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.75,0.25" Center="0.75,0.25">
        <GradientStop Offset="0.0" Color="White" />
        <GradientStop Offset="1.0" Color="LimeGreen" />
       </RadialGradientBrush>
      </GeometryDrawing.Brush>
     </GeometryDrawing>
    </DrawingGroup>
   </DrawingImage.Drawing>
  </DrawingImage>

  <!-- Define the storyboard that enlarges the image.
     This storyboard is applied using code when
     ZoomOutStoryboard completes. -->
  <Storyboard x:Key="ZoomInStoryboardResource">
   <DoubleAnimation 
    Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
    Storyboard.TargetProperty="ScaleX" 
    Duration="0:0:5" To="1" />
   <DoubleAnimation 
    Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
    Storyboard.TargetProperty="ScaleY" 
    Duration="0:0:5" To="1" />
  </Storyboard>
 </Page.Resources>

 <StackPanel Margin="20" >
  <Border 
   BorderBrush="Gray" BorderThickness="2" 
   HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">

   <!-- Displays the current ImageSource. -->
   <Image
    Name="AnimatedImage" 
    Width="200" Height="200"
    RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
    <Image.RenderTransform>
     <ScaleTransform x:Name="AnimatedImageScaleTranform" 
      ScaleX="1" ScaleY="1" />
    </Image.RenderTransform>
   </Image>
  </Border>


  <!-- This StackPanel contains buttons that control the storyboard. -->
  <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,30,0,0">

   <Button Name="BeginButton">Start Transition</Button>
   <Button Name="SkipToFillButton">Skip To Fill</Button>
   <Button Name="StopButton">Stop</Button>

   <StackPanel.Triggers>

    <!-- Begin the storyboard that shrinks the image. After the storyboard
       completes, -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="BeginButton">
     <BeginStoryboard Name="ZoomOutBeginStoryboard">
      <Storyboard x:Name="ZoomOutStoryboard" 
       Completed="zoomOutStoryboardCompleted" FillBehavior="Stop">
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
        Storyboard.TargetProperty="ScaleX" 
        Duration="0:0:5" To="0" FillBehavior="Stop" />
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
        Storyboard.TargetProperty="ScaleY" 
        Duration="0:0:5" To="0" FillBehavior="Stop" />
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>

    <!-- Advances ZoomOutStoryboard to its fill period.
       This action triggers the Completed event. -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="SkipToFillButton">
     <SkipStoryboardToFill BeginStoryboardName="ZoomOutBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>

    <!-- Stops the storyboard. This action does not
       trigger the completed event. -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="StopButton">
     <StopStoryboard BeginStoryboardName="ZoomOutBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>
   </StackPanel.Triggers>
  </StackPanel>
 </StackPanel>
</Page>

Poznámky

Pokud je tato časová osa kořenovou časovou osou stromu časové osy, dokončila přehrávání po dosažení konce aktivního období (která zahrnuje opakování) a všechny jeho podřízené položky dosáhly konce aktivních období. Pokud je tato časová osa podřízenou časovou osou, považuje se za dokončené, když kořenová časová osa stromu časové osy, do které patří, dosáhne konce aktivního období a všechny její podřízené časové osy se dokončily.

Zastavení časové osy neaktivuje dokončenou událost, ale přeskočí ji do doby vyplnění.

Parametr Object obslužné EventHandler rutiny události je časová osa Clock.

I když se zdá, že tato obslužná rutina události je přidružená k časové ose, ve skutečnosti se zaregistruje k Clock vytvořenému pro tuto časovou osu. Další informace najdete v přehledu událostí časování.

Platí pro