Timeline.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definice

Znemožní tento Timeline modifikovatelný nebo určuje, zda je možné ho upravit.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

true kontrolovat, zda je možné tuto instanci zamrazit; false pokud chcete tuto instanci ukotvit.

Návraty

Boolean

Pokud isChecking je pravda, tato metoda vrátí true , pokud tato instance může být určena jen pro čtení, nebo false pokud nelze provést jen pro čtení.

Pokud isChecking je false, tato metoda vrátí true , pokud tato instance je nyní jen pro čtení, nebo false pokud nelze provést jen pro čtení, s vedlejším účinkem, že začal měnit zmrazený stav tohoto objektu.

Poznámky

Tuto metodu nevolejte přímo (s výjimkou volání základu v implementaci). Tato metoda je volána interně .Freeze

Poznámky pro dědice

Timeline implementátory musí tuto metodu přepsat, pokud třída obsahuje data, která nejsou uložena pomocí vlastností závislostí.

Typická implementace by volala základ a pak volala statickou Freeze() metodu pro všechny Freezable typové vlastnosti, které třída obsahuje, vracela true se pouze v případě, že byly všechny vlastnosti zmrazeny (nebo mohly být zmrazeny, v případě předávání false hodnoty pro isChecking).

Platí pro

Viz také