System.Windows.Media.Converters Obor názvů

Obsahuje třídy, které jsou používány MarkupWriter pro serializaci jazyk Extensible Application Markup Language (XAML) (XAML). Contains classes that are used by the MarkupWriter for serialization of Extensible Application Markup Language (XAML).

Třídy

BaseIListConverter

Definuje metody, které slouží k převodu IList členů kolekce na instance a z nich String .Defines methods used to convert IList collection members to and from instances of String.

BoolIListConverter

Převede členy IList kolekce logických hodnot na a z instancí String .Converts the members of an IList collection of Boolean values to and from instances of String.

BrushValueSerializer

Převede instance z String a na instance Brush .Converts instances of String to and from instances of Brush.

CacheModeValueSerializer

Převede instance z String a na instance CacheMode .Converts instances of String to and from instances of CacheMode.

CharIListConverter

Převede členy IList kolekce znaků Unicode na a z instancí String .Converts the members of an IList collection of Unicode characters to and from instances of String.

DoubleCollectionValueSerializer

Převede instance z String a na instance DoubleCollection .Converts instances of String to and from instances of DoubleCollection.

DoubleIListConverter

Převede členy IList kolekce obsahující Double čísla na a z instancí String .Converts members of an IList collection containing Double numbers to and from instances of String.

GeometryValueSerializer

Převede instance z String a na instance Geometry .Converts instances of String to and from instances of Geometry.

Int32CollectionValueSerializer

Převede instance z String a na instance Int32Collection .Converts instances of String to and from instances of Int32Collection.

MatrixValueSerializer

Převede instance z String a na instance Matrix .Converts instances of String to and from instances of Matrix.

PathFigureCollectionValueSerializer

Převede instance z String a na instance PathFigureCollection .Converts instances of String to and from instances of PathFigureCollection.

PointCollectionValueSerializer

Převede instance z String a na instance PointCollection .Converts instances of String to and from instances of PointCollection.

PointIListConverter

Převede IList kolekci Point hodnot na a z instancí String .Converts an IList collection of Point values to and from instances of String.

TransformValueSerializer

Převede instance z String a na instance Transform .Converts instances of String to and from instances of Transform.

UShortIListConverter

Převede IList kolekci hodnot čísel UShort na a z instancí String .Converts an IList collection of UShort number values to and from instances of String.

VectorCollectionValueSerializer

Převede instance z String a na instance VectorCollection .Converts instances of String to and from instances of VectorCollection.