GlyphRun.FontRenderingEmSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví em velikost použitou pro vykreslování GlyphRun .

public:
 property double FontRenderingEmSize { double get(); void set(double value); };
public double FontRenderingEmSize { get; set; }
member this.FontRenderingEmSize : double with get, set
Public Property FontRenderingEmSize As Double

Hodnota vlastnosti

Double

DoubleHodnota, která představuje velikost em použitou pro vykreslování.

Platí pro