GlyphRun.GetDistanceFromCaretCharacterHit(CharacterHit) Metoda

Definice

Načte posun od počátečního okraje GlyphRun k počátečnímu nebo koncovému okraji blikajícího kurzoru, který obsahuje zadaný znak.

public:
 double GetDistanceFromCaretCharacterHit(System::Windows::Media::TextFormatting::CharacterHit characterHit);
public double GetDistanceFromCaretCharacterHit (System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit characterHit);
member this.GetDistanceFromCaretCharacterHit : System.Windows.Media.TextFormatting.CharacterHit -> double
Public Function GetDistanceFromCaretCharacterHit (characterHit As CharacterHit) As Double

Parametry

characterHit
CharacterHit

, Který se CharacterHit má použít pro výpočet posunu.

Návraty

Double

Double, Který představuje posun od počátečního okraje GlyphRun k počátečnímu nebo koncovému okraji blikajícího kurzoru, který obsahuje znak konce.

Výjimky

Pozice znaku je mimo rozsah určený GlyphRun řetězcem Unicode.

Poznámky

Pokud GlyphRun není dosaženo testovatelné, je vrácena vzdálenost 0,0. Použijte IsHitTestable vlastnost k určení, zda GlyphRun může být dosaženo testu.

Platí pro