GeneralTransform3DCollection.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá aktuální prvek v kolekci.Gets the current element in the collection.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^ Current { System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^ get(); };
public System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D Current { get; }
member this.Current : System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D
Public ReadOnly Property Current As GeneralTransform3D

Hodnota vlastnosti

GeneralTransform3D

Aktuální prvek v kolekci.The current element in the collection.

Implementuje

Poznámky

Current je představena ve verzi .NET Framework 3,5.Current is introduced in the .NET Framework version 3.5. Další informace najdete v tématu verze a závislosti.For more information, see Versions and Dependencies.

Platí pro