Transform3DCollection.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá aktuální prvek v kolekci.Gets the current element in the collection.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::Transform3D ^ Current { System::Windows::Media::Media3D::Transform3D ^ get(); };
public System.Windows.Media.Media3D.Transform3D Current { get; }
member this.Current : System.Windows.Media.Media3D.Transform3D
Public ReadOnly Property Current As Transform3D

Hodnota vlastnosti

Transform3D

Aktuální prvek v kolekci.The current element in the collection.

Implementuje

Platí pro