SystemParameters.WindowCaptionHeightKey Vlastnost

Definice

Získá ResourceKey WindowCaptionHeight vlastnost pro.Gets the ResourceKey for the WindowCaptionHeight property.

public:
 static property System::Windows::ResourceKey ^ WindowCaptionHeightKey { System::Windows::ResourceKey ^ get(); };
public static System.Windows.ResourceKey WindowCaptionHeightKey { get; }
member this.WindowCaptionHeightKey : System.Windows.ResourceKey
Public Shared ReadOnly Property WindowCaptionHeightKey As ResourceKey

Hodnota vlastnosti

ResourceKey

Klíč prostředku.A resource key.

Poznámky

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object property="{ { SystemParameters.WindowCaptionHeightKey}}"/>

Platí pro