TaskExtensions.IsDispatcherOperationTask(Task) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda Task je tato hodnota přidružena DispatcherOperationk.Returns a value that indicates whether this Task is associated with a DispatcherOperation.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool IsDispatcherOperationTask(System::Threading::Tasks::Task ^ this);
public static bool IsDispatcherOperationTask (this System.Threading.Tasks.Task this);
static member IsDispatcherOperationTask :  -> bool
<Extension()>
Public Function IsDispatcherOperationTask (this As Task) As Boolean

Parametry

this
Task

Task A ověřte.The Task to check.

Návraty

Stav podkladové DispatcherOperation.The status of the underlying DispatcherOperation.

Poznámky

truePokud je přidružen DispatcherOperationk; v opačném falsepřípadě. Tasktrue if the Task is associated with a DispatcherOperation; otherwise, false.

Platí pro