IXpsFixedDocumentReader.DocumentNumber Vlastnost

Definice

Získá nulovou pozici dokumentu v souboru FixedDocumentSequence.

public:
 property int DocumentNumber { int get(); };
public int DocumentNumber { get; }
member this.DocumentNumber : int
Public ReadOnly Property DocumentNumber As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Jedná se Int32 o umístění dokumentu v posloupnosti.

Platí pro