PackagingProgressEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává PackagingProgressEvent .Represents the method that handles the PackagingProgressEvent.

public delegate void PackagingProgressEventHandler(System::Object ^ sender, PackagingProgressEventArgs ^ e);
public delegate void PackagingProgressEventHandler(object sender, PackagingProgressEventArgs e);
type PackagingProgressEventHandler = delegate of obj * PackagingProgressEventArgs -> unit
Public Delegate Sub PackagingProgressEventHandler(sender As Object, e As PackagingProgressEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
PackagingProgressEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro