XpsSerializationCompletedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává XpsSerializationCompleted událost XpsSerializationManagerAsync .Represents the method that handles the XpsSerializationCompleted event of an XpsSerializationManagerAsync.

public delegate void XpsSerializationCompletedEventHandler(System::Object ^ sender, XpsSerializationCompletedEventArgs ^ e);
public delegate void XpsSerializationCompletedEventHandler(object sender, XpsSerializationCompletedEventArgs e);
type XpsSerializationCompletedEventHandler = delegate of obj * XpsSerializationCompletedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub XpsSerializationCompletedEventHandler(sender As Object, e As XpsSerializationCompletedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
XpsSerializationCompletedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro