XpsSerializationProgressChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává XpsSerializationProgressChanged událost XpsSerializationManager .Represents the method that handles the XpsSerializationProgressChanged event of an XpsSerializationManager.

public delegate void XpsSerializationProgressChangedEventHandler(System::Object ^ sender, XpsSerializationProgressChangedEventArgs ^ e);
public delegate void XpsSerializationProgressChangedEventHandler(object sender, XpsSerializationProgressChangedEventArgs e);
type XpsSerializationProgressChangedEventHandler = delegate of obj * XpsSerializationProgressChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub XpsSerializationProgressChangedEventHandler(sender As Object, e As XpsSerializationProgressChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
XpsSerializationProgressChangedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro