XElement.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Metoda

Definice

Vygeneruje objekt ze své reprezentace XML.Generates an object from its XML representation.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametry

reader
XmlReader

, XmlReader Ze kterého je objekt deserializován.The XmlReader from which the object is deserialized.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda je součástí implementace IXmlSerializable rozhraní.This method is part of implementation of the IXmlSerializable interface.

Tato metoda se používá interně k serializaci grafů objektů, které obsahují objekty LINQ to XML.This method is used internally for serializing object graphs that contain LINQ to XML objects. Příklad serializace grafu objektů obsahujícího LINQ to XML objektů naleznete v tématu serializace ObjectGraphs obsahující objekty XElement.For an example of serializing an object graph that contains LINQ to XML objects, see Serialize object graphs that contain XElement objects.

Platí pro