XmlWriter.DisposeAsyncCore Metoda

Definice

Provádí úkoly definované aplikací, které jsou spojeny s uvolněním, uvolněním nebo resetováním spravovaných prostředků asynchronně.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting managed resources asynchronously.

protected:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsyncCore();
protected virtual System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsyncCore ();
abstract member DisposeAsyncCore : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsyncCore : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Protected Overridable Function DisposeAsyncCore () As ValueTask

Návraty

ValueTask

Úkol, který představuje asynchronní operaci Dispose.A task that represents the asynchronous dispose operation.

Platí pro