AnimationExtensions.AnimationIsRunning(IAnimatable, String) Metoda

Definice

Vrací logickou hodnotu, která označuje, zda je spuštěna animace, která je určena parametrem handle .

public static bool AnimationIsRunning (this Xamarin.Forms.IAnimatable self, string handle);
static member AnimationIsRunning : Xamarin.Forms.IAnimatable * string -> bool

Parametry

self
IAnimatable

Objekt, na kterém bude tato metoda spuštěna.

handle
String

Klíč animace, který musí být jedinečný mezi jeho stejnou a nadřazenou animací po dobu trvání animace.

Návraty

Boolean

Platí pro