BindableObject.OnPropertyChanging(String) Metoda

Definice

Voláním této metody z podřízené třídy se upozorní, že se u vlastnosti stane Změna.

protected virtual void OnPropertyChanging (string propertyName = default);
abstract member OnPropertyChanging : string -> unit
override this.OnPropertyChanging : string -> unit

Parametry

propertyName
String

Název vlastnosti, která se mění.

Poznámky

BindablePropertySám ho spustí. Dědic musí volat pouze pro vlastnosti bez BindableProperty úložiště back-endu.

Platí pro