BindingBase.TargetNullValue Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu zadat pro vázané vlastnosti, pokud jsou cílem vazby null.

public object TargetNullValue { get; set; }
member this.TargetNullValue : obj with get, set

Hodnota vlastnosti

Object

Hodnota, která má zadat pro vázané vlastnosti, pokud je cíl vazby null.

Platí pro