Element.ClassId Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která slouží k identifikaci kolekce sémanticky podobných prvků.

public string ClassId { get; set; }
member this.ClassId : string with get, set

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který představuje kolekci, do které prvek patří.

Poznámky

Vlastnost ID třídy se používá ke shromáždění prvků do sémanticky podobných skupin pro identifikaci v testování uživatelského rozhraní a v modulech motivů.

Platí pro