Element.OnBindingContextChanged Metoda

Definice

Vyvolá se vždy, když se změní kontext vazby prvku. Implementací této metody přidejte zpracování třídy pro tuto událost.

protected override void OnBindingContextChanged ();
override this.OnBindingContextChanged : unit -> unit

Poznámky

Implementátori musí volat základní metodu.

Platí pro