Element.RealParent Vlastnost

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.Element RealParent { get; }
member this.RealParent : Xamarin.Forms.Element

Hodnota vlastnosti

Element
Atributy

Platí pro