Element.StyleId Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví uživatelsky definovanou hodnotu k jednoznačné identifikaci elementu.

public string StyleId { get; set; }
member this.StyleId : string with get, set

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec jednoznačně identifikující element.

Poznámky

Pomocí vlastnosti StyleId Identifikujte jednotlivé prvky v aplikaci pro identifikaci v testování uživatelského rozhraní a v modulech motivů.

Platí pro