FlyoutBehavior Výčet

Definice

Výčet režimů pro kořenovou nabídku aplikace prostředí.

public enum FlyoutBehavior
type FlyoutBehavior = 
Dědičnost
FlyoutBehavior

Pole

Disabled 0
Flyout 1
Locked 2

Platí pro