IEffectControlProvider Rozhraní

Definice

Při implementaci do vykreslovací modul, zaregistruje specifické pro platformu mohou mít vliv na element.

public interface IEffectControlProvider
type IEffectControlProvider = interface

Metody

RegisterEffect(Effect)

Registruje efekt elementu tím, že vztahy nadřazenosti a podřízenosti potřebných pro vykreslování na konkrétní platformě.

Platí pro