AsyncValueExtensions Třída

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public static class AsyncValueExtensions
type AsyncValueExtensions = class
Dědičnost
AsyncValueExtensions
Atributy

Metody

AsAsyncValue<T>(Task<T>, T)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Platí pro