IDataTemplateController Rozhraní

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public interface IDataTemplateController
type IDataTemplateController = interface
Odvozené
Atributy

Vlastnosti

Id

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IdString

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Platí pro