INavigationProxy Rozhraní

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public interface INavigationProxy
type INavigationProxy = interface
Odvozené
Atributy

Vlastnosti

NavigationProxy

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Platí pro