LockableObservableListWrapper Třída

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public class LockableObservableListWrapper : System.Collections.Generic.ICollection<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<string>, System.Collections.Generic.IList<string>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<string>, System.Collections.Generic.IReadOnlyList<string>, System.Collections.Specialized.INotifyCollectionChanged, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged
type LockableObservableListWrapper = class
  interface IList<string>
  interface ICollection<string>
  interface seq<string>
  interface IEnumerable
  interface INotifyCollectionChanged
  interface INotifyPropertyChanged
  interface IReadOnlyList<string>
  interface IReadOnlyCollection<string>
Dědičnost
LockableObservableListWrapper
Atributy
Implementuje

Konstruktory

LockableObservableListWrapper()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Pole

_list

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Vlastnosti

Count

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IsLocked

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IsReadOnly

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Item[Int32]

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Metody

Add(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Clear()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Contains(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

CopyTo(String[], Int32)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

GetEnumerator()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IndexOf(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Insert(Int32, String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

InternalAdd(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

InternalClear()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

InternalInsert(Int32, String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

InternalRemove(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

InternalRemoveAt(Int32)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Remove(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

RemoveAt(Int32)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

INotifyCollectionChanged.CollectionChanged

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Metody rozšíření

ForEach<T>(IEnumerable<T>, Action<T>)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

GroupToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IndexOf<T>(IEnumerable<T>, T)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

IndexOf<T>(IEnumerable<T>, Func<T,Boolean>)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Prepend<T>(IEnumerable<T>, T)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Platí pro