ResourceLoader.ResourceLoadingQuery Třída

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

public class ResourceLoader.ResourceLoadingQuery
type ResourceLoader.ResourceLoadingQuery = class
Dědičnost
ResourceLoader.ResourceLoadingQuery

Konstruktory

ResourceLoader.ResourceLoadingQuery()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Vlastnosti

AssemblyName

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Instance

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

ResourcePath

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Platí pro